25 Years Lirex.com - IT Innovations

Новини и събития

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се довери на Лирекс за повишаване на ефективността на работния си процес

Проектът обхваща внедряване на система за видеоконферентна връзка между 14 от териториалните дирекции и бюра на КОНПИ в цялата страна. Целите са повишаване на...