25 Years Lirex.com - IT Innovations

Новини и събития

Изявление на „Лирекс БГ“ по повод резултатите от обществена поръчка за специализирани устройства за машинно гласуване

25.02.2017 София Лирекс БГ кандидатства в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване/наемане на специализирани устройства за машинно гласуване за произвеждане на...

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се довери на Лирекс за повишаване на ефективността на работния си процес

Проектът обхваща внедряване на система за видеоконферентна връзка между 14 от териториалните дирекции и бюра на КОНПИ в цялата страна. Целите са повишаване на...